Visualització de contingut web

El projecte

A l'agost del 2010 la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques trau a concurs la contractació dels servicis per a la incorporació de les TIC a l'Administració en el marc de les lleis esmentades, així com per als servicis per al desenvolupament de les accions derivades el Pla SIRCA.
 

Objectius perseguits

 • Evolucionar la plataforma per a acostar i facilitar encara més l'Administració valenciana al ciutadà, per mitjà de la incorporació de noves funcionalitats, seguiment de les normes estatals relacionades amb l'administració electrònica, i la seua evolució tecnològica.

 • Alinear-se amb les importants polítiques de contenció del gasto empreses per la Generalitat, maximitzant la compartició d'informació, la reutilització de servicis, la la distribució de components, i la simplificació de la generació de tràmits.

Els canvis perseguits desembocaran en una nova plataforma preparada per a acceptar reptes futurs, fet pel qual s'ha rebatejat a e-SIRCA.
 

Beneficis específics del nou projecte


Portal gva.es

 • Modernització tecnològica independitzant el Portal de productes comercials i orientant-se cap a productes Open Source, reduint el cost de manteniment, i incrementant les capacitats de creixement funcional i tecnològic.
 • Incorporació de funcionalitats, incrementant el diàleg amb el ciutadà i la seua participació en la Generalitat.

 

Plataforma de Tramitació electrònica

 • Orientació a expedient: Evolució de la plataforma des d'una tramitació orientada a l'inici del procediment, cap a una tramitació orientada a l'expedient o al procediment complet.
 • Carpeta Ciutadana: La nova plataforma proveirà el ciutadà d'una àrea personal d'informació en què el ciutadà pot visualitzar l'estat dels seus expedients (electròniques o presencials), les notificacions enviades o rebudes, i en definitiva la seua situació en les seues interaccions amb la Generalitat. Açò és:
  • Dades personals..
  • Tràmits realitzats.
  • Tràmits pendents.
  • Notificacions telemàtiques.
  • Representacions.
  • Els meus expedients.

Facilitar el disseny de tràmits, donant suport tant a l'elaboració de tràmits basats en la parametrització d'un tràmit genèric, com a tràmits amb fluxos personalitzats, abaratint el cost intern de desenvolupament de tràmits.

 • Funcionari habilitat que permet realitzar tràmits en nom del ciutadà en un punt d'atenció presencial.

 • Gestió de representants: Suport a la gestió de tràmits per mediació d'un representant.

 • Registre electrònic: Registre electrònic que permeta donar suport 24x7 als registres d'entrada dels organismes, i es realitza posteriorment en offline els intercanvis registrals.

 • Donar suport a la Finestreta Única de Servicis en el mercat interior, per la qual permetrà la invocació de tràmits des d'una finestreta única estatal.

 • Comunicacions/Notificacions: Mòdul de comunicacions que permet enviar notificacions telemàtiques als ciutadans. Mòdul multientitat que també proporciona servici a entitats locals i diputacions.

 • Integració amb la Plataforma d'Interoperabilitat de la Generalitat per a obtindre documentació requerida en un tràmit, sense necessitat d'aportació per part del ciutadà, i amb el seu consentiment explícit.

 • Permetre firma per tercers a través d'una safata de firma en la carpeta del ciutadà.

 • Evolució tecnològica que possibilite:

  • Disminuir la complexitat en la definició de tràmits.

  • Orientació a servici permetent la dependència dels components de la plataforma i la utilització per part dels backoffice dels diferents organismes.

 • Seguiment dels últims estàndards i normativa associada:

  • Adaptació a l'Esquema Nacional de Seguretat adoptant les últimes recomanacions o tendències en matèria de seguretat de la informació i els servicis.

  • Adaptació a l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat adequant els documents generats seguint els estàndards definits de document electrònic, aportant al ciutadà les majors garanties de seguretat i integritat en els documents oferits al ciutadà.

 

Plataforma d'Interoperabilitat

El marc d'interoperabilitat

 • S'entén per interoperabilitat la capacitat dels sistemes d'informació, i per tant dels procediments a què estos donen suport, de compartir dades i possibilitar l'intercanvi d'informació i coneixement entre estos.


¿Per què és important la interoperabilitat?

 • Es necessària per al desenvolupament, cooperació, integració i prestació de servicis conjunts, a tots els nivells.

 • És fonamental per a la transferència de tecnologia per a la realització d'aplicacions i facilita el desenvolupament de l'administració electrònica.

 • caràcter estratègic, des dels punts de vista econòmic, tècnic i de modernització administrativa.

Dins del nou projecte, la Generalitat posa en marxa la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat que permet:

 • La comunicació electrònica entre organismes de la Generalitat, permetent que els diferents sistemes puguen intercanviar informació, així com fer ús dels recursos que s'exposen en la dita plataforma.

 • L'exposició de servicis i informació amb altres organismes locals, autonòmics i estatals, seguint els últims estàndards de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat.


D'esta manera s'afavorix:

 • La reutilització i optimització de recursos.

 • Reducció de la informació sol•licitada al ciutadà, obtenint-la dels servicis exposats en la plataforma.

 • La seguretat en la comunicació entre entitats i organismes, per mitjà d'una plataforma robusta i un mòdul específic de seguretat desenvolupat internament i que suporta els últims estàndards de firma electrònica i seguretat.